Šimtmečio estafetė

Š.m. balandžio 23 d. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtiniai buvo pakviesti į Šalčininkų r. Dainavos pagrindinę mokyklą, kur organizuota sporto estafetė, skirta paminėti Lietuvos ir Lenkijos nepriklausomybės 100-metį. Vaikai atliko įvairias grupines užduotis, kurios padėjo susidraugauti, geriau pažinti vieni kitus, skatino tarpusavio bendradarbiavimą bei tenkino vaikų poreikį judėti, aktyviai sportuoti jaukioje, saugioje ir draugiškoje aplinkoje.

 

Mus suvienijo vienas tikslas – būti sveikais Lietuvos valstybės piliečiais

Šalčininkų r. Versekos mokykloje – daugiafunkciame centre vasario ir kovo mėn. buvo vykdomas Britų tarybos finansuojamas Active citizens programos projektas „Žingsnis link sveikatos“, kurio tikslas – stiprinti kaimo ir aplinkinių vietovių bendruomenių sveikatą ir pilietiškumą. Projekto metu buvo vykdomos įvairios sveikatą stiprinančios veiklos: organizuoti šiaurietiško ėjimo užsiėmimai jaunimui ir suaugusiems, sporto treniruotės vaikams ir jaunimui, kas padėjo stiprinti gyventojų fizinį aktyvumą. Gilinant bendruomenės narių žinias apie sveikatą palaikančius ir stiprinančius veiksnius (higieną, sveiką mitybą, darbą ir poilsį, fizinį aktyvumą, žalingus įpročius ir jų prevenciją) pravesti užsiėmimai: „Sveikas gyvenimo būdas“, „Mityba ir sveikata“, „Nevartoju aš, nevartok ir tu“, „Aktyvus ir turiningas laisvalaikis“.

Projektinės veiklos apibendrinimui bei minint 28 –ąsiąs Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metines ir šiemet švenčiant Lietuvos  valstybingumo atkūrimo 100 metų jubiliejų buvo organizuota pilietinė akcija  „Sveikesni savo valstybei“. Sveikai ir kūrybingai minėtos Lietuvos valstybei ir kiekvienam jos gyventojui svarbios datos, dėmesys skirtas visuomenės savivokos ir pilietinės atsakomybės ugdymui, padėta kaimo bendruomenei suvokti valstybės šventės prasmę ir svarbą. Pilietinės akcijos metu įvairaus amžiaus grupių žmonės susivienijo, sudarė „Gyvąjį tautos žiedą“, o iškilmingos eisenos metu einant šiaurietišku žingsniu, traukiant rogutes su vaikais, važiuojant dviračiais propagavo sveiką gyvenimo būdą bei pilietiškumo jausmą būti sveikam savo valstybės labui. Šiaurietiško ėjimo lazdos ir dviračiai įgyti iš Britų tarybos Active citizens programos finansavimo. Įgytas inventorius pasibaigus projektui bus naudojamas organizuojant užsiėmimus ir sportines veiklas bendruomenei, aplinkinių vietovių gyventojams bei į Versekos mokyklą – daugiafunkcį centrą atvykstantiems svečiams.

Stiprinant gyventojų fizinę sveikatą nepamiršome ir sielos gelmių, ir dar labiau stiprinant pilietiškumo, vienybės jausmą, gyvenimo grožio pajutimą kūryboje, meilę savo kraštui bei gyvenamajai vietai, organizuotas susitikimas su poezijos ir dainų kūrėjais Halina Jančunska ir Jaroslavu Omaralijevu „Išgirsk mano sielos balsą“.

Projekto vykdomos veiklos padėjo ne tik stiprinti gyventojų sveikatą, bet paskatino bendrauti ir bendradarbiauti vieni su kitais, būti draugiškais ir tolerantiškais kitų atžvilgiu bei vykdyti bendras veiklas siekiant vieno tikslo – būti sveikais savo valstybės piliečiais.

 

Parengė:

Neformaliojo švietimo ir kultūrinių renginių organizatorė Ana Prontkelevič

Su gimtadieniu, Lietuva!

Lietuva – tai žemė, kurioje gyvena mūsų seneliai, tėvai, broliai, seserys ir kurioje gyvens mūsų ateinančios kartos. Tai mūsų Tėvynė. Sveikiname Lietuvą valstybės atkūrimo 100 – mečio proga! Džiaukimės laisve, branginkime ją ir tvirtinkime kasdieniais savo darbais.

Šalčininkų r. Versekos mokyklos – daugiafunkcio centro ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtiniai kūrybingai minėjo Lietuvos valstybės šimtmetį: vaikai šoko, dainavo, kūrė darbelius, skirdami juos Lietuvai.

Užgavėnių linksmybės

Į tradicinę Užgavėnių šventę Versekos mokykloje – daugiafunkciame centre vasario 13 dieną susirinko vaikai, jaunimas ir suaugusieji. Šventėje buvo gausu žaidimų, dainų, konkursų ir šokių. Dalyvių susidomėjimo sulaukė Užgavėnių kaukių gaminimas. Popietę praskaidrino Jaroslavo Omaralijevo bei kitų šventės dalyvių atliktos dainos. Po linksmybių visi vaišinosi pačių pagamintais Užgavėnių valgiais.

Gautas Britų tarybos finansavimas Active citizens programos projekto „Žingsnis link sveikatos“ vykdymui

 

Versekos mokykla – daugiafunkcis centras pradeda vykdyti Britų tarybos finansuojamą Active citizens programos projektą „Žingsnis link sveikatos“. Projektu siekiama stiprinti kaimo ir aplinkinių vietovių bendruomenių sveikatą ir ugdyti pilietiškumą. Projektas yra skirtas įvairaus amžiaus bendruomenės nariams: vaikams, jaunimui ir suaugusiems. Iš projekto lėšų bus įgytas sporto inventorius, skirtas sporto užsiėmimams vietovės, aplinkinių kaimų žmonėms ir į mokyklą – daugiafunkcį centrą atvykstantiems lankytojams.